مجسمه زنده و پرفورمنس آرت

کتاب «بازیگری و پرفرمنس آرت» نوشته‌ی «احمد دامود» است. «در جستجوی مفهوم پرفرمنس آرت»، «راهنمای کلی تمرین‌ها»، «سکون»، «تن‌پوش»، «تقلید و تکرار»، «دیگران و دیگران» و… عنوان فصل‌های کتاب است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «پرفرمنس آرت هنری است ترکیبی که در دهه 1970 از پیوستن چند رسانه هنری گوناگون مانند نقاشی، فیلم، ویدیو، موسیقی، درام، و رقص، ترکیب عناصر تصویری، شنیداری، اجرایی، فرهنگ عامه، و زندگی روزمره پدید آمد. قطعات اجرایی پرفرمنس آرت که اغلب غیر مرتبط و بدون قصه‌اند با هنر به مفهومی که بدان عادت داریم تفاوت محسوسی دارند و گویی هدف آن‌ها نمایش یک اتفاق دیدنی با یک فرم اجرایی صرف است. در کتاب حاضر که برای نخستین بار در زبان فارسی به معرفی و بررسی این شیوه هنری می‌پردازد، نمونه‌های متعددی از آثار پرفرمنس آرت در رابطه با تئاتر و نمایش هستند تشریح و بررسی شده‌اند.» این کتاب را نشر «مرکز» منتشر کرده است.