فرم شرکت در مسابقه شیک پوشان آقایان

/توسط

amir.s.o.l

سن: ۱۸رنگ مو: مشکی. رنگ چشم: مشکی قد: ۱۸۶ رنگ پوست: سبزه …

هدیه مسابقه

هدیه ما به شرکت کننده ها :
قرار دادن عکس و مشخصات آنان در صفحه اصلی مدایرانی به مدت یک سال که با این کار یک میلیون در هزینه های خود صرفه جویی می کند و امکان  بیشتری دارد برای آن ها سفارش کار بشود.

شرایط شیک پوشان مردان

با توجه به قوانین کشور و شیک پوشان اسلامی باید شرکت کنندگان حجاب اسلامی را رعایت بکنند که فقط گردی صورت و دست و پا قابل روئیت هست و نباید سینه، اعضای بدن، کراوات و پاپیون داشته باشند.