فرم شرکت در مسابقه شیک پوشان آقایان

هدیه مسابقه

هدیه ما به شرکت کننده ها:
قرار دادن عکس و مشخصات آنان در صفحه اصلی مد ایرانی به مدت یک ماه که با این کار یک میلیون در هزینه های خود صرفه جویی می کند و امکان بیشتری دارد برای آن ها سفارش کار شود.

شرکت در مسابقه مد

شرایط شیک پوشان مردان

با توجه به قوانین کشور و شیک پوشان اسلامی باید شرکت کنندگان حجاب اسلامی را رعایت کنند که فقط گردی صورت و دست و پا قابل روئیت هست و نباید سینه، اعضای بدن، کراوات و پاپیون داشته باشند.