سفارش کار تن پوش نگاری

شرکت ها, صاحبان کسب و کار و تولیدکنندگانی که در زمینه ارائه و معرفی طرح ها و تولیداتشان و تبلیغات موثر مایل به استفاده از سایت مد ایرانی هستند در زمینه لازم برای همکاری را ایجاد کنند.

در این سایت سعی کرده ایم طبق استاندارهای جهانی و با استفاده از کارشناسان و داوران از میان مجسمه زنده های متفاوت دست به انتخاب بزنیم تا بتوانیم در زمینه های مختلف کاری اعم از کلاسیک, تن پوش نگاری، اسپرت و … همکاری داشته باشیم.

بخش دیگری تحت عنوان “مجسمه زنده” به این سایت اضافه شده که از طریق هنر نمایش و پرفورمنس آرت به ایجاد فضایی خاص و چشم گیر در تبلیغات محیطی و ویترینی و همچنین برگزاری افتتاحیه ها و ایونت ها منجر می شود. در این بخش از با تجربه ترین هنرمندان تاتر در این زمینه همکاری به عمل آمده است.